Кулачкові ротаційні насоси

Матеріал з Вікі-знання або навчання 2.0 в ТНТУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Вакуумні насоси

ВАКУУМНИЙ НАСОС - це насос, що є елементом вакуумної системи і призначений для створювання, підвищення та підтримання вакууму.

рис. 1. Вакуумний насос


До основних параметрів вакуумних насосів належать наступні параметри:

- Найменший граничний тиск, що може бути досягнутий насосом;

- Швидкість відкачування (об’єм газу, що відкачується при даному тиску за одиницю часу; м³/с, л/с);

- Найбільший допустимий випускний тиск випускного перетину насоса, подальше підвищення якого показує нормальну роботу останнього.


рис.2. Найпростіший вакумний насос: Класична ручна водяна помпа підіймає воду з свердловини, створюючи вакуум

За фізичними принципами роботи, вакуумні насоси поділяються на газоперекачувальні та газозв’язувальні насоси.


Газоперекачувальні насоси – вакуумні насоси, у яких переміщення газу від входу до виходу здійснюється або внаслідок механічного руху робочих частин насоса, або за рахунок захоплювання газу чи молекул газу струменем робочої речовини, або за рахунок дії електричного і магнітного полів чи одного електричного поля. За своїми фізичними властивостями, газоперекачувальні насоси поділяються на об’ємні та кінетичні.


Об'ємні насоси здійснюють відкачування за рахунок періодичної зміни об'єму робочої камери та використовуються переважно для отримання попереднього розрідження. До них належать поршневі або ротаційні (обертальні) вакуумні насоси.

a) У поршневих насосів головною робочою деталлю є циліндр, поршень та приводний механізм, що використовуються для створення вакууму 5..100 мм.рт.ст. Вони бувають наступних видів:

- сухі (відкачують лише газ);

- мокрі (здатні відкачувати суміш газу з рідиною);

b) Ротаційні насоси використовують обертальний рух спеціального пристрою (ротора) та використовуються для створення вакууму 0,5…0,001 мм рт.ст. В залежності від конструкції ротора, ротаційні насоси поділяються на:

- масляні (з масляним защільненням): пластинчасто-роторні, пластинчасто-статорні, роторно-плунжерні);

- з ковзними лопатями— використовуються для великих об'ємів та створення централізованих систем попереднього розрідження;

- з рідинним поршнем — використовуються для відкачування легкозаймистих при низьких температурах газів, для тих, яким не допускається контакт з мастилом та інших спеціальних умов;

- двороторні незмащувані — мають високу швидкість обертання роторів (до 3000 об/хв);

- зубчасті — служать для створення низького вакууму (0,1…0,01 мм рт.ст.), швидкість обертання до 1000 об/хв.


До переваг вакуумних насосів відносять:

1. Високу експлуатаційну безпеку;

2. Низький рівень шуму;

3. Низьке споживання енергії;

4. Хороше співвідношення ціни та якості.

Вакуумний насос Рутса

НАСОС РУТСА - багатоступінчастий двороторний вакуумний насос з двома лопатями, призначений для отримання середнього та низького вакууму. Насоси Рутса названі на честь братів-винахідників Рутс, котрі в 1860-му році в США вперше розробили низьконапірні компресори.


рис.3. Брати Рутс
рис. 4. Будова насосу Рутса: 1. Двигун; 2. Вільний підшипник; 3. Впускний патрубок; 4. Поршень Рутса; 5. Лабіринтне ущільнення; 6. Привід; 7. Перепускний клапан; 8. Камера всмоктування; 9. Індикатор рівня масла; 10. Відвід масла; 11. Роз’єм під ущільнюючий газ; 12. Випускний канал; 13. Нерухомий підшипник.

У насосах Рутса два синхронно протилежно обертових ротора (4) обертаються безконтактно в одиночному корпусі. Ротори мають конфігурацію у вигляді вісімки, і відокремлюються один від одного вузьким зазором.


Принцип дії роторів є аналогічним до роботи шестеренчатого насоса з двузубчатим колесом, який відкачує газ з впускного каналу (3) у випускний канал (12). Один вал приводиться в рух двигуном (1). Інший вал синхронізується за допомогою зубчастої пари (6) в приводній камері. Зона змазування обмежується двома приводними камерами з підшипником, які ізольовані від камери всмоктування (8) лабіринтовими ущільненнями (5). Завдяки відсутності тертя в камері всмоктування, вакуумний насос Рутса здатний функціонувати при високих швидкостях обертання (1500 - 3000 об / хв). Відсутність маси, що здійснює зворотно-поступальні рухи, також забезпечує надійне динамічне балансування, при якому вакуумні насоси Рутса, незважаючи на високі швидкості, працюють безшумно.


Для забезпечення запуску насосу Рутса за тиску, що є більшим за рекомендований тиск запуску, в двороторному насосі Рутса передбачена перепускна лінія, що працює наступним чином: клапан відкривається при великій різниці між тисками в робочих частинах насосу Рутса. Частина «зайвого» газу порціями переміщається в механічний форвакуумний насос, інша, охолоджуючи ротори, повертається назад. Функція перепускної лінії дозволяє суттєво зменшити енергоспоживання двигуна при роботі на високих тисках, а також уникнути використовування зовнішніх перемикачів тиску.

Roots-2lobes.gif Roots-3lobes.gif


Основними перевагами двороторних насосів Рутса є:

Максимально спрощена процедура планового обслуговування;

Компактний дизайн;

Низький рівень шуму та вібрацій;

Повітряне охолодження.


Дані насоси знайшли застосування в багатьох галузях промисловості. У комбінації з пластинчато-роторним насосом або іншим форвакуумним насосом вони дозволяють досягати розрядження до 2 *10-4 мбар з великою швидкістю відкачування.

Завдяки відсутності тертя в роторах і високій надійності, двороторний насос Рутса особливо добре зарекомендував себе на виробництві.

Якір електродвигуна і ведучий вал насоса герметичні, завдяки чому в конструкції відсутні зовнішні манжети валів, а, отже, і потенційні витічки.

Стійкість до технологічних газів і конденсату забезпечується точністю і якістю виготовлення деталей.

Кулачкові ротаційні насоси

рис.5. Двокулачковий ротаційний насос

КУЛАЧКОВИЙ РОТАЦІЙНИЙ НАСОС - один з видів ротаційних насосів, призначений для перекачування в’язких рідин (сметани, вершків, майонезу тощо). Він використовується значно рідше за інші ротаційні насоси, оскільки поступається шестерним та гвинтовим насосам за надійністю, технічно-економічною ефективністю та використовуються лише там, де необхідні високі тиски та строга постійність подачі рідини незалежно від них.

Кулачковий насос є одним з найскладніших у виготовленні типом насосів, оскільки вимагає високої якості матеріалів і комплектуючих, обробки поверхні та високої професійної збірки. Складність виготовлення і висока вартість кулачкових насосів в порівнянні з об'ємними насосами інших типів виправдана низькою вартістю експлуатації (для прикладу, хороша модель невеликої потужності буде коштувати приблизно 15-20 тис.грн).

У насосі практично відсутнє зношування, він розрахований на постійну роботу, його конструкція дозволяє проводити обробку насосу гострою парою, температурою до 140 С, що дозволяє відігравати велику роль в харчовій та фармацевтичній промисловостях.


Будова

рис. 6. Двороторний двокулачковий ротаційний насос

Кулачкові насоси отримали свою назву завдяки тому, що робочими елементами (штовхачами) ротора є кулачки спеціальної форми. Ці насоси бувають одно – та двороторними, з дво - та трьохкулачковими роторами. Найбільш часто їх застосовують у якості повітряних продувних насосів суднових двотактних двигунів внутрішнього згоряння тощо. На рис. 6 показано пристрій двороторного двокулачкового насосу. Ведучий ротор 2 з'єднаний з приводом, а ведений 3 вільно обертається в підшипниках. Щоб уникнути протікання повітря з нагнітальної порожнини 4 у всмоктувальну порожнину 5 , внутрішню поверхню корпусу 1 і зовнішню поверхню кулачків 2 і 3 , вони обробляються дуже ретельно, з мінімальним зазором між ними. При напрямку обертання роторів, зазначеному на малюнку стрілками, повітря, засмоктуваний знизу переміщається в замкнутих об'ємах і виштовхується з насоса вгору. Зважаючи на труднощі забезпечення необхідних зазорів в місцях дотику робочих поверхонь, продуктивність таких насосів порівняно невисока (до 400 м3/хв) . При частоті обертання 200-400 об/хв тиск нагнітання не перевищує 30 кН/м2 (0,3 кгс/см2).

Принцип дії

Принцип дії кулачкових насосів полягає в обертах двох роторів, закріплених на валах та установлених на підшипниках корпусу, у протилежних напрямках. Синхронні оберти роторів, при яких виключається контакт між ними, забезпечується за допомогою спеціальних синхронізуючих зубчастих коліс, що передають потужність з приводного валу на вал відомого зубчатого колеса (рис.7 ). При виході кулачків роторів з щеплення, об’єм камери, вміщеної між ними, збільшується, і це призводить до зниження тиску (розрідження) зі всмоктувального патрубка насосу, що забезпечує приплив рідини з всмоктувального трубопроводу . Об'єм рідини, що перекачується, який укладений між кулачками роторів і їх корпусом, переміщується від всмоктувального до нагнітаючого патрубка. При вході кулачків роторів в щеплення, об'єм камери, укладеною між ними, зменшується, що призводить до зростання тиску в нагнітальному патрубку насоса і забезпечує подачу рідини під тиском в нагнітальний трубопровід.

Рис.7 Принцип роботи двокулачкового насосу.

Основні технічні характеристики

Продуктивність: До 160 м3/год.
Робочий тиск: До 30 ба
В’язкість: До 1 000 000 Пас
Діаметр з’єднань: Від 1” до 5”
Самовтягуюча здатність заповненого насосу: До 4 м
Температура Від -10 до +130 С
Максимальна температура, що становить +160С, допускається при оптимальній комплектації насосу та спеціальній обробці робочих елементів.


Переваги

До переваг двокулачкових ротаційних насосів можна віднести наступні характеристики:

1. Можливість перекачування рідин з чутливою структурою. Завдяки низькій швидкості потоку в насосі при його роботі структура рідини залишається незмінною.

2. Рівномірна подача рідин. Кулачкові насоси забезпечують практично рівномірну подачу рідини, що виключає необхідність використання демпферів пульсацій.

3. Міцна і надійна конструкція. Проста і міцна конструкція насосів, висока точність виготовлення деталей, а також відмінна якість використовуваних матеріалів забезпечують надійну експлуатацію насосів протягом десятків років.

4. Легкий ремонт і технічне обслуговування.Єдина зношувана деталь насосу – торцеве ущільнення, на заміну якого кваліфікований персонал потребує менше години часу.

Кулачкові насоси відрізняються високою ефективністю, простотою технічного обслуговування та низьким рівнем шуму, мають гігієнічну конструкцію та забезпечують акуратне перекачування продукту. Вони можуть використовуватись і для перекачування наступних рідин:

а) З чутливою структурою;

б) З максимальною вязкістю до 100000 сПа;

в) З максимальною робочою температурою до 150 градусів Цельсія;

г) З максимально допустимим розміром частинок до 28мм.

До переваг ротаційних насосів також відносяться: малі габаритні розміри, здатність сухого всмоктування і створення високого вакууму (до 700-740 мм рт.ст.), великий напір, відносно високий ККД навіть при малих виробництвах, рівномірність подачі тощо.


Призначення

Кулачкові насоси призначені для дбайливого перекачування в’язких продуктів, що містять певні частинки.


Рис.8. Трьох пелюстковий кулачковий ротаційний насос.
рис.9. Трьох пелюстковий кулачковий ротаційний насос.

Різна форма роторів, що встановлюється в цих насосах, дозволяє перекачувати рідини з великими включеннями (наприклад, шоколад з цільними горіхами тощо). Частота обертання роторів, зазвичай, не перевищує 200...400 оборотів, що дозволяє виробляти перекачування продуктів не руйнуючи їх структуру.

На зображенні 8 ми можемо розглянути трьох кулачковий насос з трипелюстковими роторами. Насоси такої конструкції застосовуються в харчовому виробництві для дбайливого перекачування вершків, сметани, майонезу та схожих рідин, що при перекачуванні насосами інших типів можуть пошкоджувати свою структуру. Наприклад, при перекачуванні вершків відцентровим насосом (у якого частота обертання колеса 2900 об/хв), вони збиваються в масло.Джерела

1. http://vaterpass.com.ua/catalog/kulachkovie-nasosi

2. http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/slesar/obemnye-rotacionnye-nasosy.shtml

3. http://www.td-automatika.ru/library/article/209441/

4. http://mppnik.ru/publ/509--otornye-i-membrannye-nasosy-v-molochnoy-promyshlennosti.html

5. https://www.ampika.ru/Princip_raboty.html

6. https://molochka.com/ukr/catalog/e/vakuumni-nasosi.html

7. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81

Особисті інструменти
Google AdSense
реклама