Кондиціонери робочої рідини

Матеріал з Вікі-знання або навчання 2.0 в ТНТУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Кондиціонери робочої рідини

Кондиціонерами робочої рідини називають пристрої, призначені для отримання необхідних якісних показників і стану робочої рідини. У гідравлічних приводах застосовуються такі види кондиціонерів: відокремлювачі твердих частинок, сапуни, повітровідокремлювачі, повітровипускники і теплообмінники.

Відокремлювач твердих частинок

Відокремлювач твердих частинок - це пристрій для відділення від робочої рідини твердих забруднюючих домішок. Джерелом забруднення можуть бути продукти зносу деталей гідромашин і гидроаппаратов, сторонні частинки, які потрапляють в робочу рідину ззовні, продукти окислення металів і сплавів, що застосовуються для виготовлення гідромашин. За принципом дії відокремлювачі твердих частинок діляться на фільтри та сепаратори.

Фільтри

S049.jpg

Фільтр - Це відділювач твердих частинок, в якому очищення відбувається при проходженні робочої рідини через фільтруючий елемент. Залежно від конструкції елементу, що фільтрує фільтри бувають:


  • щілинні - очищення відбувається при проходженні робочої рідини через щілини фільтруючого елемента;
  • сітчасті - очищення здійснюється при проходженні робочої рідини через осередки сітки;
  • пористі - очищення відбувається при проходженні робочої рідини через пори фільтруючого елемента, наприклад через пори керамічних, металокерамічних і паперових елементів.

Сепаратори

Сепаратори - Це відокремлювачі твердих частинок, в яких очищення робочої рідини відбувається під впливом будь-яких сил. Залежно від фізичної природи діючої сили, сепаратори поділяються на магнітні, відцентрові, електростатичні.

У гідроприводах машин застосовуються в основному магнітні сепаратори, що вловлюють найдрібніші феромагнітні включення, які з'являються в робочій рідини в результаті відробки тертьових поверхонь деталей гідромашин.


Відцентровий сепаратор


Це центрифуга, основним елементом якої є пустотілий ротор , що обертається на підшипниках кочення. Вал ротора має два канали та ряд концентрично розміщених отворів для підведення і відведення робочої рідини. Ротор обертається або від зовнішнього двигуна, або внутрішнім гідрореактивним приводом. Останній має сопла , жорстко закріплені на валу ротора, які працюють за принципом сегнерова колеса при підведенні до них робочої рідини під тиском.

Принцип дії відцентрового сепаратора

Принцдіївідцсеп.png

Робоча рідина під тиском підводиться через канал і крізь відповідні отвори вала у внутрішню порожнину ротора. Завдяки тому, що домішки, які забруднюють рідину, мають більшу густину, ніж робоча рідина, вони відкидаються під дією відцентрових сил до внутрішніх стінок ротора і осідають на них. Очищена робоча рідина надходить через канал на вихід із центрифуги. Для відцентрових сепараторів з привідними двигунами частота обертання ротора становить 5000 – 10 000 об/хв, з гідрореактивним приводом — 5000 – 8000 об/хв, тонкість фільтрації 10 – 30 мкм. Слід мати на увазі, що при відокремленні з робочої рідини домішок розміром 10 мкм, зношення деталей гідропристроїв практично призупиняється. Крім цього, підвищення тонкості фільтрації рідини в гідроприводі з 20 – 25 мкм до 5 мкм збільшує строк експлуатації насосів більше ніж у 10 разів, а гідроапаратури — у 5 – 7 разів.


Електростатичний сепаратор


Сепаратор, в якому вихідний матеріал розділяється на компоненти за їх електропровідністю в електростатичному полі.


Принцип дії електростатичного сепаратора

290px-Сепаратор електричний.JPG

Електростатичні сепаратори застосовуються для тонкого очищення рідини від електризуватися твердих частинок. Принцип дії їх заснований на тому, що в рідині знаходяться частинки,які під час руху в діелектричній рідині заряджаються статичним електричним зарядом, в результаті електризації під час тертя. Потрапляючи в електростатичне поле, створене електродами, поміщеними в корпус сепаратора, механічні частинки притягуються до того чи іншого електрода в залежності від знака електричного заряду частинки. Оскільки в момент зіткнення зарядженої частинки з електродом її заряд нейтралізується, і сили електричного тяжіння губляться, необхідні заходи щодо забезпечення утримання часток на електроді. З цією метою на електродах встановлюються пористі керамічні (діелектричні) пластини, які перешкоджають контакту притягнутих частинок з електродами, а також змивання їх потоком рідини.


Магнітний сепаратор


Застосовують для збагачення руд, які мають магнітні властивості, для регенерації феромагнітних суспензій, а також для очищення різних немагнітних руд і матеріалів від магнітних домішок.


Принцип дії магнітного сепаратора


Суть роботи таких сепаруючих пристроїв досить проста: сировина проходить крізь барабан, при цьому домішки що включають в свій склад метали затримуються на магнітних блоках. Для очищення робочої камери барабан повертають. Змінюється індукція магнітного поля, і частинки металу падають вниз.


Теплообмінник

1686-6.jpg

Теплообмінники призначені для забезпечення заданого температурного режиму. Їх поділяють на охолоджувачі(радіатори) і підігрівачі рідини. У гідроприводах сільськогосподарської техніки, як правило, робочу рідину охолоджують. Залежно від холодоагента охолоджувачі бувають водяні і повітряні. Водяний охолоджувач складається з корпусу, теплообмінника3, виконаного у вигляді змійовика та перегородок, приварених до корпусу для поліпшення теплопередачі. Штуцер 1 призначений для підведення оливи у змійовик, а штуцер 5 — для відведен- ня її до гідродвигуна. Штуцер 6 призначений для підведення води у корпус, а штуцер 7 — для її відведення. Іноді замість штуцера 6 монтують заливну горловину, а замість штуцера 7 — зливну пробку. Охолоджувачі такого типу використовують у гідроприводах вакуумнасосів машин типу МЖТ. При повітряному охолоджені олива, що проходить через теплообмінні трубки, охолоджується повітряним потоком, який створюється вентилятором. Найпоширеніші повітряні охолоджувачі у гідроприводах ведучих коліс самохідних машин типу КСК-100, КС-6Б, КСК-9-1 та ін. Підігрівачі встановлюють у гідроприводах машин, що працюють в умовах низьких температур. Розрахунок теплообмінника зводиться до визначення його площі поверхні.

Інші види кондиціонерів робочих рідин

Сапун — призначений для очищення повітря, що надходить у гідробак із навколишнього середовища при зниженні рівня оливи. Сапун встановлюють на баках, які перебувають під атмосферним тиском. Складові частини сапуна — внутрішній та зовнішній (запобігає потраплянню вологи в бак) стакани, простір між якими заповнений фільтрувальним елементом.


Повітровідокремлювач — призначений для відокремлення пухирців повітря від оливи, що засмоктується насосом. Повітровідокремлювачі останнім часом встановлюють в баках об’ємних гідроприводів ведучих коліс самохідних сільськогосподарських машин.


Повітровипускник призначений для випускання повітря із гідропристрою гідроприводу з метою зменшення вмісту повітря у робочій рідині.


Література

  • Кулінченко В. Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривод: Підручник. -Київ: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. -616с.
  • Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник / В. О. Федорець, М. Н. Педченко, В. Б. Струтинський та ін. За ред. В. О. Федорця. — К:Вища школа, — 1995.- 463 с.
  • Гідропривід сільськогосподарської техніки: Навчальне Г46 видання / О.М. Погорілець, М.С. Волянський, В.Д. Войтюк, С.І. Пастушенко; За ред. О.М. Погорільця. — К.: Вища освіта

Посилання

Особисті інструменти
Google AdSense
реклама